Không chứng thực chữ ký giấy ủy quyền mua bán, chuyển nhượng bất động sản

Không được chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với bất động sản tại Việt Nam. Đây là thông tin đáng chú ý trong Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành […]

Ngưng quy định ghi tên thành viên gia đình trong sổ đỏ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành thông tư ngưng thi hành việc ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ hộ gia đình. Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn và tổ chức […]

Chuyển lên trên