Nhà ở xã hội Nam Long MizuKi Park sắp mở bán

Nhà ở xã hội Nam Long MizuKi Park sắp mở bán được thừa hưởng cơ sở hạ tầng, tiện ích từ khu đô thị của 2 tập đoàn Nhật Bản đầu tư. Tập đoàn Nam Long, nổi tiếng về nhà ở xã hội dòng sản phẩm ehome. Hiện tại sắp mở bán tiếp dự án nhà ở xã […]

Chuyển lên trên